Seminerler

Genç Duruş > Seminerler

Türkiye’nin terörizmle mücadele deneyimi hakkında farkındalığı artırmak için Zoom platformu aracılığıyla dört adet webinardan oluşan bir seri webinar düzenlenecektir. Webinarların öncelikli hedef kitlesi, 2 Mart 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen P2P yarışmasına katılan üniversiteler olacaktır (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi).

Bu seri aynı zamanda alanında uzman kişilerin terörizmle mücadele, şiddete varan aşırıcılıkla mücadele ve Türkiye’nin bu süreçlerdeki deneyimleri gibi konularda daha geniş kitlelerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacakları bir platform olacaktır.

Her webinarda, alanında uzman dört kişi terörizmle mücadele ve radikalleşme konularının farklı yönlerini sunacaktır/ele alacaktır. Bu kapsamda, sunumlar şu temaları içerecektir:

  • Şiddete varan aşırıcılıkla mücadele literatüründeki ana kavramlar,

  • Şiddete varan aşırıcılıkla mücadele araştırmalarındaki en iyi uygulamalar,

  • Türkiye’nin dış politikasında şiddete varan aşırıcılıkla mücadelenin yeri,

  • Türkiye’nin yurt içindeki şiddete varan aşırıcılıkla mücadele ile ilgili deneyimleri.

Genç Duruş Proje Ekibi ve P2P Proje Grupları işbirliğiyle 02-10-17-24 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Radikalleşme ve Gençlik Webinar Serisi, sınırlı sayıda katılımcıya açık olacaktır.

Duyurular