Türkiye'nin şiddet, aşırıcılık, terörizm, radikalleşme ile mücadelesinde genç duruş.

Gençten Gence - P2P Yarışması

Gençliğin radikalleşme karşısındaki kırılganlığını azaltmak amacıyla Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversite öğrenci topluluklarının teşvik edilmesiyle Gençten Gence-P2P yarışması gerçekleştirilecek ve bu yarışmada uygulamalı projeler geliştirilecektir. Katılımcılar, şiddete varan aşırıcılığa ilişkin farkındalık yaratma ve karşı anlatı geliştirme gibi kendi projelerini yürütürken maddi desteğe de sahip olacaklardır.
 
Uygulama: Gençten Gence-P2P yarışması, şiddete varan aşırıcılık çalışmalarına yönelik araştırma ve görünürlük projelerinin tasarlanması için öğrenci topluluklarına dönük yapılacak duyuru ile başlayacaktır. Düzenleme komitesi tarafından yapılan ön elemeyi müteakip dörder kişiden oluşan yedi gruba, yürütecekleri proje karşılığında belgelendirmeleri suretiyle azami 1.000 Amerikan Doları maddi destek sağlanacaktır. Bu gruplardan projelerini yürütmesi ve bu projeleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde, düzenlenecek olan yarışmada sunmaları beklenmektedir. Düzenlenecek kapanış çalıştayında kazananlar duyurulacak ve projeleri tanıtılacaktır. Kazanlar ayrıca internet sitesinde de ilan edilecektir.
 
Beklenen çıktı: Gençten Gence-P2P yarışması, gençlerin kendi çevrelerinde uygulamalı projeler geliştirmesine olanak sağlamanın yanında, onları bir araya getirecek ve aralarında mevzubahis konuya ilişkin farkındalıkları da geliştirecektir.

Üniversiteler Arası

7 farklı üniversite arası yarışma

Uygulama

Teorik bilgiyi hayata geçirme fırsatı

Grup Çalışması

Dörder kişilik 7 grup

Proje Fonu

Grupların projelerine 1.000 Amerikan Doları mali destek

Etkinlik Takvimi

Başvuru 06/12/2019-27/12/2019

Yarışma başvurusu

ön seçim 28/12/2019-03/01/2020

Ön Seçim sonuçlarının açıklanması

YARIŞMA 02/03/2019-02/03/2020

Gençten Gence yarışması

Gençten Gence - P2P Yarışması Hakkında

 • Şiddete varan aşırıcılıkla mücadele nedir?

  Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele, aşırıcı örgütlerin yeni eleman kazandırmalarını, takipçilerini radikalleştirmelerini ve şiddet içeren eylemlere teşvik etmelerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen karşıt mücadeledir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resolvenet.org

 • P2P nedir?

  Akranların / Aynı yaş grubunda olan insanların belirlenmiş olan bir konu kapsamında, grup üyelerinin iş birliği ve koordinasyonuyla projeler üretip ve fikirler geliştirerek farklı projelere meydan okumasını sağlayan bir yarışmadır. 

  Aşağıdaki linklerden daha önce farklı ülkelerde yapılmış olan Gençten Gence-P2P yarışmaların örneklerine ulaşabilirsiniz.

  https://www.edventurepartners.com/peer-to-peer-facebook-global-digital-challenge

  https://www.edventurepartners.com/blog?offset=1536756269327&reversePaginate=true

  https://counterspeech.fb.com/en/initiatives/p2p-facebook-global/

  https://www.facebook.com/thinkagainp2p/

  https://eca.state.gov/highlight/p2p-challenging-extremism-together

  https://eca.state.gov/video/faces4heritage-p2p-challengeextremism

 • Başvuru Şartları

  - Başvurular öğrenci toplulukları üzerinden yapılmalıdır.

  - Başvurunun onaylanabilmesi için öğrenci topluluğunun bağlı bulunduğu danışman hocanın onayı alınmalıdır.

  - Başvuru içeriğine ilişkin diğer bilgilere başvuru formu üzerinden erişilebilir.

  Not: Yarışma dili Türkçe olacaktır.

 • Kimler başvurabilir?

  Bu alana yoğun ilgi duyan, merak sahibi, bilgi birikimi yüksek, bu konu üzerine çalışmaya eğilimli ve daha önce benzer projelere katılmış olan farklı şehir ve üniversitelerden lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm öğrenci grupları yarışmamıza katılabilirler.

 • Konaklama ve Seyahat

  Konaklama ve seyahat giderleri düzenleme komitesi tarafından karşılanacak olup, yarışmacılar süreç hakkında bilgilendirilecektir. 

 • Yarışma sonrası süreç nasıl işleyecektir?

  Yarışmada dereceye giren projeler kapanış çalıştayında tanıtılacaktır.

 • İletişim Bilgileri

  Telefon: 0 312 292 40 00 (Dahili 5339)
  E-mail: info@gencdurus.com
  Facebook: @gencdurus2020
  Twitter: @gencdurus2020

Gençten Gence-P2P yarışması, gençlerin kendi çevrelerinde uygulamalı projeler geliştirmesine olanak sağlamanın yanında, onları bir araya getirecek ve aralarında konuya ilişkin farkındalık yaratacaktır.