Hakkında

Genç Duruş > Hakkında

Proje Hakkında

“Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi: Gençlik Boyutu” başlıklı sekiz ay sürecek bu proje TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi katkıları ve ABD Ankara Büyükelçiliği desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)  tarafından yürütülmektedir. 

Projemiz, şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede en iyi uluslararası pratikleri göz önünde bulundurarak özellikle siber uzayda çevrimiçi radikalleşmeyi besleyen aşırıcı terör örgütlerinin mesajlarıyla mücadeleyi hedef alan örnekleri önceleyecektir. Proje kapsamında “Gençten Gence-P2P”, “Radikalleşme Üzerine Webinarlar” ve “Görsel İçerik Yarışması” etkinlikleri icra edilecektir. Bu etkinlikler uzantısında iki farklı yarışma düzenlenecektir.  Gerçekleştirilecek olan etkinliklerde çevrimiçi uygulamalar ve küçük çaplı projeler geliştirilmesi beklenmektedir. Geliştirilen uygulamalar ve projelerle, genç kitlelerin şiddete varan aşırıcılıkla mücadeleyi daha iyi anlamlandırıp aşırıcılığa karşı tavır almaları ve bu duruşun yaygınlaştırılmasında nasıl daha aktif rol alabileceklerine ilişkin düşünmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Hedeflerinden de anlaşılacağı üzere, projemiz ilgili etkinlikler ve geliştirilecek araçlar vasıtasıyla şiddete varan aşırıcılık tehditlerine karşı kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım oluşturulması adına özgün fikirler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, sivil toplum ve kamusal düzeyde kapasite geliştirmeye yardımcı olmak ve toplumsal direnci arttırarak gençler arasındaki radikalleşmeyi tetikleyen faktörlerle mücadeleye katkıda bulunmak, projenin temel gayeleri arasında yer almaktadır.

Projeye ilişkin temel etkileşim platformu olacak bu internet sitesi, gençliğin terörizmle mücadeledeki perspektifini yansıtmasıyla Genç Duruş’u simgelerken, söz konusu proje ile ilgili bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirmeler sunacak, aynı zamanda duyurular, online başvurular ve değerlendirme gibi süreçlerin takibi de bu platform üzerinden sağlanacaktır.

Genç Duruş internet sitesi, “Türkiye’nin Terörizmle Mücadele Kapasitesini Geliştirmek: Gençlik Boyutu” başlıklı proje kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir. Bu internet sitesindeki içerikler ABD Hükümetinin, TEPAV’ın ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

Bu sitede açıklanan görüş ve bilgiler “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi: Gençlik Boyutu” proje ekibinin sorumluluğundadır.